Staffs

Principal

OJESH BAJRACHARYA

Vice- Principal

Reena Bajracharya

Coordinator

Raj Shrestha

Karna Raj Singh

Rosa Shrestha

Debyaswori Manadhar

Sapana Shrestha

Shusmriti Shrestha

High School

SANGITA CHAUDHARY

Ram Pukar Yadav

Devendra Prasad Niraula

Akur Prasad Adhikari

Rajani Dangol

Manisha Subedi

Middle School

DEEPA SHRESTHA

DIKSHYA PANDIT

Kishor Kumar Tamang

Sharmila Maharjan

Nisha Maharjan

Som Manandhar

Primary School

Rajina Tuladhar

Sumina Tuladhar

Kripa Shrestha

Pooja Shakya

Safisha Sikhrakar

Indira Sapkota

Kindergarten

Pramila Dangol

Full Time

Sujina Tuladhar